„Flażolet - prosty sposób na muzykowanie”

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna – edukacja muzyczna Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna Data wprowadzenia: 10 kwietnia 2018 roku Data zakończenia: 30 maja 2019 roku

Załącznik nr 1   do protokołu

Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej  w Lelkowie

z dn.  9 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-organizacyjna

„Flażolet -  prosty sposób na muzykowanie”

 

 

 

Podobny obraz

 

 

Autorzy:

mgr Irena Bagan

mgr Anna Rutkowska

 

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Autorzy:

mgr Irena Bagan, mgr Anna Rutkowska

Temat: „Flażolet – prosty sposób na muzykowanie”

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna – edukacja muzyczna

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Data wprowadzenia: 10 kwietnia 2018 roku

Data zakończenia: 30 maja 2019 roku

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Lelkowie. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element innowacyjny realizujący treści podstawy programowej.

Metody, formy i środki realizacji :

 W ramach innowacji stosowane będą różnorodne metody. Dominująca będzie metoda praktycznego działania, a wspomagającymi: metody pokazowe, ćwiczeniowe i zadaniowe. Zajęcia urozmaicać będą ciekawe formy pracy: zespołowej, grupowej, indywidualnej, indywidualnej zróżnicowanej oraz atrakcyjne środki dydaktyczne: słuchowe ( nagrania na płytach CD) i wzrokowe (karty pracy z zapisem nutowym i odpowiednim układem palców – tabulatura).

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

We współczesnym świecie coraz większy nacisk kładzie się na konkretne umiejętności oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Pasja, którą dziecko systematycznie i konsekwentnie rozwija w sobie może stać się znakomitym pretekstem do intensywnej oraz efektywnej pracy dydaktycznej również na terenie szkoły.

Muzykowanie odgrywa istotną rolę wspierającą wszechstronny rozwój dziecka. Dzięki temu odczuwa ono i postrzega świat poprzez rytm. Rytm ten pomaga w znacznym stopniu w nauce czytania oraz wpływa na płynność wykonywania wielu ważnych czynności. Ponadto ma to duże znaczenie w osiąganiu sprawności ruchowej całego organizmu.

Inspiracją do napisania innowacji ”Flażolet – prosty sposób na muzykowanie” był udział autorek w warsztatach metodycznych „Nauka gry na flażolecie – sposób na proste muzykowanie” oraz chęć wyjścia naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów.

Mając na uwadze pozytywne walory, jakie niesie za sobą muzyka postanowiłyśmy wprowadzić naukę gry na flażolecie. Flażolet to sześciootworowa piszczałka, instrument na którym nauka gry nie wymaga wiele czasu, w rękach dzieci staje się niezwykłą przygodą wprowadzającą w świat muzyki. Opanowanie gry na flażolecie jest łatwe, a dzieci mogą szybko zaprezentować swoje umiejętności.

Następnym walorem jest mobilizacja do gry poprzezbardzo prosty system melodycznym. Jest on zgodny z naturalnym rozwojem dziecka. Dzieci zaczynają od poznania melodii, słuchają i śpiewają piosenkę, następnie naśladują poznane dźwięki na flażolecie. Dzięki temu nie nudzą się, a każde z nich odkrywa w sobie możliwość stania się muzykiem. Dźwięki zagrane w prostym układzie dostarczają wiele radości, a tym samym dają  możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością szkolną oraz rodzicami. Nauka gry na flażolecie wspomagana jest przez umieszczone pod zapisem nutowym tabulatury. Tabulatura to graficzny zapis tego, co w danym momencie trzeba zrobić z instrumentem - jakie dziurki mają zostać przykryte. Dziecko mając przed sobą dwa języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko i bez trudu uczy się czytać nuty.

Swój warsztat pracy pragniemy realizować na podstawie podręcznika Wojciecha Wietrzyńskiego pt.: „Flażolety w szkole”.

II Cele innowacji

Cel główny

Umiejętność gry na instrumencie muzycznym – flażolet.

Cele szczegółowe

 

 • rozbudzenie i zaspakajanie naturalnej potrzeby  zamiłowania do muzyki, śpiewu, tańca;
 • realizowanie schematów rytmicznych przy użyciu rozmaitych przedmiotów np. : patyczki, pudełka, itp…;
 • rozwijanie umiejętności słuchania krótkich utworów muzycznych;
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem np. tempa, rytmu, melodii, dynamiki;
 • eksperymentowanie i poszukiwanie dźwięków;
 •    kształtowanie wrażliwości estetycznej, prawidłowego odbioru, zrozumienia i przeżywania utworów muzycznych;
 •    rozwijanie predyspozycji i wrażliwości artystycznej i emocjonalnej;
 • kształcenie umiejętności gry na prostych instrumentach melodycznych i niemetodycznych;
 • korzystanie z zapisu melodii w czasie gry na flażolecie;
  •    rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
  •    kształtowanie postawy społecznej dążenia do osiągania wspólnych celów;
  •    kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich umiejętności, przezwyciężenia tremy.

III   Etapy realizacji innowacji.

1. Zajęcia rytmiczne.

2. Gra na instrumentach.

3.      Słuchanie muzyki i uczestnictwo w żywej kulturze muzycznej.

 

IV Przewidywane efekty:

Ø  podniesienie jakości pracy szkoły;

 •   przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 •   pozwijanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności współdziałania w grupie;
 •   przygotowanie do późniejszej gry na instrumentach muzycznych;
 • kształtowanie pożądanych postaw i cech takich jak: umiejętność koncentracji ;
 • wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, umiejętności.
  •   aktywizowanie nowatorskich i twórczych postaw wśród nauczycieli.

 

V Ewaluacja

         Realizację zaplanowanych celów zamierzamy sprawdzać poprzez:

Ø systematyczną obserwację uczestników zajęć w trakcie wykonywania czynności praktycznych – gry na flażolecie oraz ich postępów,

Ø prowadzenie zajęć otwartych w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców,

Ø prezentację umiejętności gry na flażoletach  podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

 

W celu uzyskania informacji zwrotnej będą przeprowadzone:

Ø  rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami;

Ø   rozmowy z rodzicami.

 

Rezultaty wdrożonej innowacji zostaną zawarte w sprawozdaniu i przedstawione na radzie pedagogicznej w czerwcu 2019 r.

 


Więcej w tym dziale:


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.