Aktywna Tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.

Szkoła otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 17 500,00zł. Za tę kwotę zostaną zakupione dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Znajdą się one na wyposażeniu sal uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII.

 

W ramach tworzenia międzyszkolnych sieci współpracy zawarliśmy porozumienie ze Szkołą Podstawową w Zagajach.

Będziemy wymieniać się doświadczeniami z innymi nauczycielami  stosującymi  TIK w nauczaniu, a w szczególności planujemy:

  1. zorganizowanie i udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowanie w szkole, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK lub ćwiczeń/zadań interaktywnych lub innych ciekawych pomysłów – przykłady dobrych praktyk.

Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK

 „Aktywna tablica

 

Zadanie

Sposób realizacji zadania

Nauczyciele realizujący

Termin

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Powołanie e-koordynatora

Dyrektor

 

Listopad 2021

Powołanie nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspiera  nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Powołanie zespołu samokształceniowego do realizacji projektu

Dyrektor

 

Listopad 2021

Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Ustalenie harmonogramu spotkań międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

E-koordynator

Grudzień 2021

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli.

Zorganizowanie spotkań w szkole lub online  (z wykorzystaniem aplikacji MS Teams)

Wszyscy nauczyciele

 

Grudzień 2021- maj 2022

Uczestniczenie w konferencjach
i szkoleniach z zakresu TIK w nauczaniu

Wybór form doskonalenia
i udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK.

 

Wszyscy nauczyciele

Grudzień 2021 - maj 2022

Zorganizowanie 2lekcji otwartych
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
w ramach uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Przeprowadzenie 1 lekcji otwartej przez nauczyciela historii,  1 lekcji przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wyznaczeni nauczyciele

Luty- maj 2022

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami z innymi nauczycielami – udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk.

Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji.

Wszyscy nauczyciele

Grudzień 2021- czerwiec 2022

Utworzenie zakładki „Aktywna tablica” na stronie szkoły.

Utworzenie zakładki projektu. Umieszczanie w zakładce materiałów dokumentujących działania realizowane w ramach projektu.

Nauczyciel biblioteki

Listopad 2021- czerwiec 2022

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w każdym oddziale

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym oddziale.

Dokumentowanie prowadzonych zajęć w formie przyjętej w szkole (zaznaczanie w dzienniku papierowym i elektronicznym symbolem AT)

Wszyscy nauczyciele

Grudzień 2021-czerwiec 2022

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

E- koordynator

Czerwiec 2022

 

Wakacje

Default photo Wakacje rozpoczną się dzisiaj

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lelkowie
14-521 Lelkowo

tel. 55 2448103
faks 55 2448269

e-mail: sekretariat@sp.lelkowo.eu

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.