YOUNGSTER – dodatkowy angielski w naszej szkole…

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie realizowany będzie  program Youngster, w którym udział  wezmą uczniowie klasy VIII.

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach,  dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, zrealizowane zostaną  w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

Youngster to także:

  • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli
  • konkursy prospołeczne dla uczniów
  • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
  • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
  • platforma e-learningowa

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadpodstawowych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Finansowany jest  ze środków własnych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Na jego koszty składają się m.in.:  wynagrodzenia nauczycieli, zakup podręczników dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, organizacja szkolenia metodycznego, nagrody i wyróżnienia w konkursach, sprawdzenie testów plasujących i postępu oraz stosowne certyfikaty dla uczniów. Gmina zapewnienia odpowiednie pomieszczenie, rozwóz uczniów po zajęciach oraz finansuje części kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczycieli a także  ich dojazdu na szkolenie. Wydawnictwo Macmillan zapewnia dostawę podręczników do szkół, opracowanie testów oraz pomoc merytoryczną i dydaktyczną.


Więcej w tym dziale:


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.